Afmelding als lid

Afmelden als lid kan:

1/ door een melding per mail aan:  ledenadministratie@emmterneuzen.nl  onder vermelding van de naam van de turn(st)er en de les: dag / uur / leidster.

2/ door bij de leiding een afmeldingsformulier te vragen en in te leveren. (of zie bijlage)

U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand, wat inhoudt dat uw opzegging bij de ledenadministratie binnen moet zijn vóór 1 februari resp. 1 augustus. Bij niet tijdige opzegging blijft U nog de gehele contributieperiode contributie verschuldigd