Over de vereniging

Het ontstaan van Gymnastiek Vereniging E.M.M Terneuzen

De Gymnastiekvereniging ’Eendracht Maakt Macht’ is opgericht op 30 juni 1930 door de toen bekende Terneuzenaar P.K. Dees, en onder leiding van turntrainer Johan Dieleman startte de vereniging met ongeveer 50 leden. In die tijd werd er getraind in een boven zaaltje van een café in de Dijkstraat. Vanaf die tijd groeide de vereniging gestaag tot aan de Tweede Wereldoorlog. Het turnen kwam toen op een laag pitje te staan en onze vereniging was bijna ter ziele op een voorzitter en een penningmeester na. Omdat onze vereniging toen nog wat geld in kas had, bleef de vereniging bestaan. Deze stille periode duurde tot 1959. Het toenmalig bestuur en leiding zette toen hun schouders onder onze vereniging en hun inspanningen wierpen vruchten af. In korte tijd melden zich veel nieuwe leden aan, en wij groeiden uit tot de grootste sportvereniging in Zeeuws -Vlaanderen in die tijd. Vanaf die tijd werd er naast de recreatieve aspecten van de gymnastieksport ook aandacht besteed aan de wedstrijdelementen van de gymnastieksport. Er werden selectiegroepen opgericht die gingen deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door de Christelijke gymnastiekbond de K.N.C.G.V.

In de jaren 70 werden diverse landelijke successen behaald door turnsters van onze vereniging. Ondanks bovenstaande successen bij de K.N.C.G.V. werd er in 1985 besloten over te gaan naar de algemene sportbond voor gymnastiek de K.N.G.B. omdat de oefenstof die op wedstrijdniveau geturnd wordt aansluit bij de oefenstof die iedereen te zien krijgt wanneer men naar turnwedstrijden kijkt op televisie.Het niveau bij deze sportbond ligt dan ook hoger dan het niveau bij de K.N.C.G.V. . De resultaten van onze keurturnsters gingen dientengevolge achteruit. In de jaren na 1985 werd er hard gewerkt door onze selectiegroepen om op Zeeuws niveau redelijke resultaten te behalen. De afgelopen jaren verschenen er dan ook weer meisjes van E.M.M. op het ereschavot tijdens de Zeeuwse kampioenschappen. De laatste jaren wisten een aantal meisjes door te dringen tot de landelijke finale van de selectie wedstrijdsport.

Op 1 januari 1999 zijn de bonden K.N.G.B en K.N.C.G.V. gefuseerd tot 1 sportbond de K.N.G.U.

Naast bovengenoemde selectiegroepen heeft E.M.M. een heleboel leden van allerlei leeftijden. De leden van deze groepen trainen 1 maal per week. Zij kunnen hun vaardigheden testen tijdens de clubkampioenschappen en/of proeven die 1 maal per jaar worden gehouden en ook kunnen de leden mee doen aan wedstrijden georganiseerd door de Regio Zuid -West Nederland van de K.N.G.U. Deze wedstrijden worden in teamverband gehouden. Voor wie niet aan de wedstrijden wil deelnemen zijn er natuurlijk de gewone lessen het belangrijkst om het lichaam en de spieren soepel te houden.

E.M.M. heeft vanaf de jaren 80 tot 2008 een groep verstandelijk gehandicapten in het lesaanbod gehad.

Na jaren van uitgebreid lobyen bij de gemeente Terneuzen hebben wij dan eindelijk in september 2003 onze eigen accommodatie aan de Zuidlandstraat in gebruik mogen nemen. Om de band met het oude gebouw te behouden en om in de geest van de gemeente Terneuzen te blijven hebben wij dit Turnaccommodatie Petrus Hondius genoemd.