contributie en Covid-19

contributie periode maart/augustus 2020

Geacht lid of ouders/verzorgers van een lid.

Bericht in verband met innen contributie 2e halfjaar 2019/2020.

Contributie EMM 2e halfjaar 2019/2020.
De contributie voor het 2e halfjaar 2019/2020 wordt eind april van uw rekening afgeschreven.
Tot nu toe hebben we maar twee weken lessen kunnen verzorgen in deze 2e contributieperiode.

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen hebben het onmogelijk gemaakt om te sporten in grotere groepen.
Helaas is volledig onduidelijk hoe dingen verder zullen verlopen. Wanneer mogen we weer lessen gaan geven? Is dat per 1 juni of is het eerder of gaat het langer duren?
Kunnen we op vakantie of gaan de scholen in de zomerperiode lessen geven omdat de kinderen anders veel te veel achter raken en gaan wij dan ook lessen geven?
We weten het niet. We kunnen er zelfs niet naar gissen.

Omdat onze vaste lasten grotendeels gelijk blijven (contributie aan de KNGU, kosten voor gas, water en licht en meer van dergelijke kosten) en
wij niet weten hoeveel lessen wij in de komende tijd wel of niet kunnen geven lijkt het ons verstandig om de volledige contributie te betalen.
Het voortbestaan van onze vereniging staat bij die beslissing voorop. Als deze corona-ellende voorbij is dan willen we toch weer kunnen sporten.
Als blijkt dat binnen de genoemde contributieperiode vrijwel geen lessen gegeven konden worden dan storten wij de contributie gedeeltelijk terug.

Wij hopen, dat wij allemaal gezond en wel weer kunnen starten met de lessen zodra dat weer op een veilige manier kan.
Wij vertrouwen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van G.V. EMM,

 

G.V. Eendracht Maakt Macht, secretariaat: Hunzelaan 16, 4535GG Terneuzen
E.M.M. te Terneuzen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 juli 1973, nr. 50
Voor de volgens de Europese Unie (AVG) verplichte privacyverklaring verwijzen wij U naar onze privacyverklaring op www.emmterneuzen.nl.