Vrijdagavond 1 november Halloween optocht

Wanneer?
Vrijdag 1 november 2019


Hoe laat?
• Onderbouw (groep 3 en 4) 18.30 tot 20.00 uur
• Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 19.30 tot 21.00 uur


De tocht begint en eindigt bij de turnzaal. We vertrekken om de
beurt in groepjes onder begeleiding van een ouder.
Tijdens de tocht krijgen de kinderen te drinken en wat lekkers.
Neem je zaklamp mee!


Durf jij te komen? Meedoen is op eigen risico, het schrikgehalte is
hoog

Durf jij te komen? Meedoen is op eigen risico, het schrikgehalte is
hoog 
Geef je op vóór vrijdag 25 oktober.
Meld je aan op: Jessica.Pijpelink@emmterneuzen.nl of lever
onderstaande strook in:
Naam:………………………………………………………….. komt naar de spokentocht.
Ik zit in groep ……
Mijn vader/moeder/verzorger kan tijdens de tocht (lopen met een
groepje, spook zijn) wel/niet helpen