Grote Schoonmaak

Beste ouders en turnsters,

Het turnseizoen is afgelopen. Iedereen is nu lekker aan het genieten van de zomervakantie.

In de week van 19 augustus starten de lessen weer. Daarom gaan we in de week ervoor de gymzaal weer grondig schoonmaken.

Maar dit gaat niet zonder vrijwilligers. Dus geef je op. 
Stuur een e-mail naar Jessica.Pijpelink@emmterneuzen.nl

Hieronder de data:

Donderdag 15 augustus 
Vanaf 18.00 uur is de zaal open en gaan we beginnen. 
Aangezien ik zelf op donderdag vrij bent zouden we ook s middags al kunnen beginnen als daar animo voor is .
Gelieve dit dan even door te geven aan mij.

Vrijdag 16 augustus: Vanaf 18.00 uur

Zaterdag 17 augustus Vanaf 10.00 uur de spullen weer terugzetten

Indien dit voor u te vroeg is, kunt u ook later komen.

Wil je een of meerdere avonden of zaterdagochtend komen helpen. Laat het dan even weten.

Hoe meer vrijwilligers er zijn. Hoe vlugger we klaar zijn met alles. 
Kinderen mogen meekomen – kunnen eventueel ook helpen.

Dus geef je op. 
e-mailadres is: Jessica.Pijpelink@emmterneuzen.nl
Vele handen maken licht werk!!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens G.V. EMM,

Jessica Pijpelink