Roosterwijziging voor de recreatiegroepen op donderdag Nieuw Seizoen

Tot onze grote spijt heeft de leidster van de turngroepen op donderdag een paar maanden geleden aangegeven dat ze niet langer in de gelegenheid was om les te komen geven.

Daarna heeft een andere leidster van onze vereniging les gegeven aan de groepen maar zij kan dit in verband met haar werk en het geven van lessen aan andere groepen niet volhouden.

We hebben alles in het werk gesteld om iemand te vinden die les kan geven op de donderdagmiddag maar tot nu toe hebben wij die niet gevonden.

Wel hebben wij iemand bereid gevonden lessen te verzorgen op zaterdagmorgen.

In het komende seizoen worden jullie verwacht op:

 

Donderdag, 22 augustus 2019 van 17.00 – 18.00 uur       alle jongens basisschool groep 3 t/m 8

 

Zaterdag, 24 augustus 2019     van 09.00 – 10.00 uur        alle meisjes basisschool groep 3 t/m 5

 

Zaterdag, 24 augustus 2019     van 10.00 – 11.00 uur        alle meisjes basisschool groep 6 t/m 8

 

Als dit problemen oplevert richt u zich dan tot Jessica Pijpelink Jessica.Pijpelink@emmterneuzen.nl

 

Wij hopen, dat u begrip heeft voor de situatie.

 

 Met vriendelijke groeten,

 Namens g.v. EMM-Terneuzen,

Het bestuur.